Forum Duyurusu: GENEL FORUM KURALLARI
11-07-2006, 01:23 AM
GENEL FORUM KURALLARI
Site adı: İngilizceForum.Net
Site adresi: http://www.ingilizceforum.net
İletişim: admin@ingilizceforum.net


İngilizceForum.Net kapsamlı bir eğitim sitesi olmakla birlikte, devletin ve milletin birliği ve bütünlüğü için taraf tutmaktadır. Bu nedenle sitemizde Türkiye Cumhuriyeti Devletine, Atatürk İlkelerine, Türk kültürüne, Türk tarihine, Türk adetlerine, İslam dinine ve başka milletlerin, ulusların, dinlerin dünya görüşlerine karşı olumsuz eleştirilerde bulunmak yasaktır.

Birinci bölümde yer alan ilk dokuz madde buna göre hazırlanmıştır...

I. BÖLÜM: KONU VE MESAJLARIN İÇERİĞİYLE İLGİLİ KURALLAR

1. Siyasi propaganda

- Siyasi partilere, liderlerine, üyelerine veya oy kitlelerine hakaret etmek, küçük düşürmek veya kötülemek yasaktır.
- Siyasi konularla ilgili haber paylaşılabilir, eleştirilebilir, sorgulanabilir ama tüm bunlar yapılırken hakaret edici sözler kullanılmamalıdır. Eleştiriler seviyeli bir şekilde yapılabilir.
- Siyasi parti amblemlerini veya simgelerini ya da siyasi geçmişe sahip birinin resimlerini avatar, imza veya mesajlarda kullanmak yasaktır.
- Herhangi siyasi bir görüşü ya da siyasi bir şahsiyeti, dünya genelinde herhangi bir ülkenin liderini alaya alan, komik duruma düşüren karikatür, fıkra, şarkı, video, resim, doküman veya yazı göndermek yasaktır.
- Güncel Meseleler kategorisinde bir siyasi haber paylaşılıp, konu ile ilgili eleştiriler seviyeli bir şekilde hakarete varmayacak şekilde yapılabilir.

Bu kuralın ihlal edilmesi durumunda kuraldışı konu “uygunsuz” seçilir (konu değil de tek bir mesaj ise kuraldışı mesajın kutucuğu işaretlenerek, "mesaj yönetimi seçenekleri" nden uygunsuz mesaj olarak seçilir ve Admin haberdar edilir). Konuyu gönderen üyeye özel mesaj gönderilerek kural hakkında bilgi verilir. Üye uyarıldıktan sonra bu kural aynı gün içerisinde ikinci defa ihlal edilirse üye bir ay süreyle yasaklanır.

2. Dini propaganda

- Mezhep, cemaat veya tarikatların propagandasını yapmak, bir mezhep, cemaat veya tarikat liderine veya mensubuna atıfta bulunarak hakaret etmek, övmek, eleştirmek, tanıtımını yapmak veya haklarında haber yayınlamak yasaktır.
- Mezhep, cemaat veya tarikatlara ait sembolleri ve resimleri (ya da kişilerin resimlerini) imza, avatar veya mesajlarda kullanmak kesinlikle yasaktır.
- Herhangi bir dini karalamak, Tanrı'yı inkar eden mesajlar göndermek, insanların inançlarına hakaret eden mesajları forumda yayınlamak yasaktır.
- Herhangi bir dini ya da o dine ait değerleri, peygamberleri, veli zatları, sembolleri alaya alan, komik duruma düşüren, dini değerlerle dalga geçen karikatür, resim, şarkı, video, yazı veya fıkra göndermek yasaktır.
- Sitemizdeki İlahiyat forumları Ehl-i Sünnet İlahiyatına açıktır. İlahiyat forumlarına gönderilecek yeni konularda bu kurallara dikkat edilmelidir. Dinler ve Mezhepler arası eleştiri, karalama, kıyaslama yasaktır.
- Sitemizde yayınlanacak tüm İslami konular Ehli Sünnet'e ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen esaslara uygun olmak zorundadır. Dinde reformculuk gibi çeşitli akımlarla sünneti ve hadisleri eleştirmek, önemsiz görmek, Kuran ayetlerini yanlış yorumlamak vs yasaktır.

Bu kuralın ihlal edilmesi durumunda kuraldışı konu “uygunsuz” seçilir (konu değil de tek bir mesaj ise kuraldışı mesajın kutucuğu işaretlenerek, "mesaj yönetimi seçenekleri" nden uygunsuz mesaj olarak seçilir ve Admin haberdar edilir). Konuyu gönderen üyeye özel mesaj gönderilerek kural hakkında bilgi verilir. Bu kural üye uyarıldıktan sonra aynı gün içerisinde üç defa ihlal edilirse üye bir ay süreyle yasaklanır.

3. Terör örgütleri

- Dünyanın neresinde olursa olsun, her türlü terör örgütünün propagandasını yapmak, bir örgüte ait sembolleri imza, avatar veya mesajlarda kullanmak kesinlikle yasaktır.
- Bir terör örgütünün liderini övücü yazı ve resim tarzı içerikler gönderilemez.
- Terör örgütleriyle ilgili her türlü eylem yasaktır.

Bu kuralın ihlal edilmesi durumunda kuraldışı konu “uygunsuz” seçilir (konu değil de tek bir mesaj ise kuraldışı mesajın kutucuğu işaretlenerek, "mesaj yönetimi seçenekleri" nden uygunsuz mesaj olarak seçilir ve Admin haberdar edilir) ve üye süresiz yasaklanır.

4. Devlete karşı suçlar

- Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini, devlet kurumlarını, devletin yargı organlarını, askeri veya emniyet teşkilatını ve bu kurumların mensuplarını aşağılamak, hakaret etmek, olumsuz yönde eleştirmek yasaktır.
- Devletin organlarıyla ya da kişileriyle alay veya hakaret eden fıkra, karikatür, resim, şarkı, video, doküman vs göndermek yasaktır.

Bu kuralın ihlal edilmesi durumunda kuraldışı konu “uygunsuz” seçilir (konu değil de tek bir mesaj ise kuraldışı mesajın kutucuğu işaretlenerek, "mesaj yönetimi seçenekleri" nden uygunsuz mesaj olarak seçilir ve Admin haberdar edilir). Konuyu gönderen üyeye özel mesaj gönderilerek kural hakkında bilgi verilir. Bu kural üye uyarıldıktan sonra aynı gün içerisinde ikinci defa ihlal edilirse üye 15 gün süreyle yasaklanır.

5. Millete karşı suçlar

- Türklüğü, Cumhuriyeti, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türk bayrağını, İstiklal Marşını, Atatürk İlkelerini ve Cumhurbaşkanını aşağılamak yasaktır.

Bu kuralın ihlal edilmesi durumunda kuraldışı konu “uygunsuz” seçilir (konu değil de tek bir mesaj ise kuraldışı mesajın kutucuğu işaretlenerek, "mesaj yönetimi seçenekleri" nden uygunsuz mesaj olarak seçilir ve Admin haberdar edilir) ve üye süresiz yasaklanır.

6. Özel hayata karşı suçlar

- Kişiler arasındaki haberleşme içeriklerini, alenî olmayan konuşmaları taraflardan herhangi birinin rızası olmaksızın yayınlamak, bir kimsenin özel hayatına ait bilgileri izinsiz ifşa etmek yasaktır.
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan bir kimseyi doğrudan isim vererek ya da isim vermeden ima ederek karalamak, olumsuz yönde eleştirmek yasaktır.
- Bir şahsı alaya alan, küçümseyen fıkralar veya resimler göndermek yasaktır.
- T.C. mahkemeleri tarafından kesinleşmedikçe zanlılar hakkında kesin yargılarda bulunmak yasaktır.

Bu kuralın ihlal edilmesi durumunda kuraldışı konu “uygunsuz” seçilir (konu değil de tek bir mesaj ise kuraldışı mesajın kutucuğu işaretlenerek, "mesaj yönetimi seçenekleri" nden uygunsuz mesaj olarak seçilir ve Admin haberdar edilir). Konuyu gönderen üyeye özel mesaj gönderilerek kural hakkında bilgi verilir. Bu kural üye uyarıldıktan sonra aynı gün içerisinde ikinci defa ihlal edilirse üye 15 gün süreyle yasaklanır.

7. Hakaret ve iftira

- Bir kimseyi karalamak, aleyhinde aşağılayıcı yazılar yazmak, hakaret etmek, küfür etmek veya iftirada bulunmak kesinlikle yasaktır. Hakaret ve yalan haberlerin imzada, avatarda ve konu içerisinde verilmesi, profilde belirtilmesi, resim ve karikatürlerle kişilerin küçük düşürülmesi yasaktır.
- Rızası olmadan gerçek/tüzel kişilere veya kurumlara ait olumsuz haberleri veya reklamları sitede paylaşmak yasaktır.

Bu kuralın ihlal edilmesi durumunda kuraldışı konu “uygunsuz” seçilir (konu değil de tek bir mesaj ise kuraldışı mesajın kutucuğu işaretlenerek, "mesaj yönetimi seçenekleri" nden uygunsuz mesaj olarak seçilir ve Admin haberdar edilir). Kuraldışı mesaj ise düzenleme yapılır; uygunsuz ifadeler kaldırılır. Konuyu gönderen üye özel mesaj gönderilerek kural hakkında bilgilendirilir. Bu kural üye uyarıldıktan sonra aynı gün içerisinde ikinci defa ihlal edilirse üye 15 gün süreyle yasaklanır.

8. Ayrımcılık yapmak

- Din ayrımı yapmak yasaktır. İslam dinini olumsuz yönde eleştiren veya karalayan mesajlar göndermek yasaktır. Aynı şekilde diğer dinleri karalamak, diğer dinlere mensup insanları karalamak, aşağılamak, küçük düşürmek de yasaktır.
- Halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek yasaktır.
- Cinsiyet ayrımı yapmak yasaktır. Aynı zamanda kadın-erkek ayrımına ve tartışmalara neden olabilecek yazılar göndermek yasaktır. Feministliği konu edinen fıkralar, resimler veya konular göndermek yasaktır.
- Sitemizde tüm dillerin öğretimi ilgili kategorilerde serbesttir. Ancak mesajların denetimi açısından sitenin iletişim dili Türkçe ve İngilizcedir.

Bu kuralın ihlal edilmesi durumunda kuraldışı konu "uygunsuz" seçilir (konu değil de tek bir mesaj ise kuraldışı mesaj, "mesaj yönetimi seçenekleri" nden uygunsuz mesaj olarak seçilir ve Admin haberdar edilir). Konuyu gönderen üyeye özel mesaj gönderilerek kural hakkında bilgi verilir. Bu kural üye uyarıldıktan sonra aynı gün içerisinde ikinci defa ihlal edilirse üye 15 gün süreyle yasaklanır.

9. Sisteme ve içeriğe zarar vermek

- DDOS saldırısı, syncflood gibi saldırılarla hack ya da sisteme zarar verme teşebbüsünde bulunmak yasaktır. Siteyi hacklemek veya sistemi çökertmek, sunucuyu yakmak gibi ifadelerle tehditte bulunmak yasaktır. Tüm IP'ler sunucu güvenlik duvarı tarafından kayıt edilmekte olup gerek duyulduğunda saldıran IP'ler yasal mercilere bildirilecektir.
- Siteye konu açarak siteyi hacklemekle tehdit eden kişiler derhal yasaklanır. IP adresi Admin'e bildirilir. IP adresi yasaklanır; gerekirse o bölgeden girişler de engellenecektir.

Bu kuralı ihlal eden üyeler uyarılmaz, süresiz yasaklanır. Kuraldığı konu “uygunsuz” seçilir (konu değil de tek bir mesaj ise kuraldışı mesajın kutucuğu işaretlenerek, "mesaj yönetimi seçenekleri" nden uygunsuz mesaj olarak seçilir ve Admin haberdar edilir).

10. Tüm maddelere herkes uymak zorundadır.

II. BÖLÜM: GENEL FORUM KURALLAR

11. Tamamı büyük harflerden oluşan konu başlıkları açmak uygun değildir. Mesajların içeriği de tamamen büyük harflerden oluşmamalıdır.

Bu kuralı ihlal eden üye, konu başlığını düzenleyen yönetici tarafından özel mesajla bilgilendirilir. Üye uyarıldıktan sonra bu kural aynı gün içerisinde üçüncü defa ihlal ederse üye üç gün süreyle yasaklanır. Üç gün sonra yasağı kalkan üye bu kuralı aynı gün içerisinde üç kez ihlal ederse bir yıl boyunca yasaklanır.

12. Konulara alakasız mesajlar göndermek yasaktır.

Bir konuya konuyla ilgisi olmayan bir mesaj gönderildiğinde üye bu madde hakkında bilgilendirilir. Gerekirse mesaj farklı bir konu olarak bölünür. Üye uyarıldıktan sonra bu kural aynı gün içerisinde üçüncü defa ihlal edilirse üye üç gün süreyle yasaklanır. Üç gün sonra yasağı kalkan üye bu kuralı aynı gün içerisinde üç kez ihlal ederse bir yıl boyunca yasaklanır.

13. Forum genelinde sitemizi ya da site yöneticilerini veya başka üyeleri hedef alarak olumsuz eleştirilerde bulunmak, ima etmek yasaktır.

Bu kuralı ihlal eden konu “uygunsuz” seçilir (konu değil de tek bir mesaj ise ilgili mesaj kutusu işaretlenerek mesaj seçeneklerinden uygunsuz mesaj olarak seçilir). Üye uyarıldıktan sonra bu kural herhangi bir zaman diliminde ikinci kez ihlal edilirse kuralı ihlal eden üye yasaklanır.

14. Konular ilgili bölümlerde açılmalıdır. Yeni bir konu açarken konu içeriğine uygun bölüme giriş yapılır; yeni konu butonuna basarak yeni konu gönderilir. Örneğin “Geniş Zaman” ile ilgili bir konu Çeviri bölümünde açılmamalıdır.

Bu kural ihlal edildiğinde konular uygun bölümlere taşınır. Gerek görülürse üye kural hakkında bilgilendirilebilir.

15. Forumlarda kullanılan dil gayet anlaşılır olmalı ve yazı dili kullanılmalıdır.

Bu kuralı ihlal eden üyeler gerek görülürse uyarılmalıdır. Bu kuralın ihlali herhangi bir yasak gerektirmemektedir.

16. Yeni konu açmadan önce sitede arama yapınız. Daha önce açılan bir konu ikinci defa açılırsa en son açılan konu “eski konu” seçilecektir. Üyelere özel mesaj ile haber verilmeyecek; bunun yerine eski konunun linki adrese eklenecektir.

Bu kuralın sık sık ihlal edilmesi durumunda üye uyarılabilir. Herhangi bir yasak gerektirmemektedir.

17. Forumlarda yazılan tüm mesajlardan yazarları sorumludur. Uygunsuz mesajlar haber verilmeden editörler tarafından uygunsuz seçilebilir veya düzenlenebilir.

18. Forum ortamına kişisel sorunlar taşınamaz. Bu tür konuları msn aracılığıyla kendi aranızda hallediniz. Siteyle ilgili karşılaştığınız sorunları Admin veya Co-Adminlere özel mesajla bildiriniz. Mesajınızın ya da konunuzun neden silindiğini veya neden taşındığını site genelinde konu açarak sormayınız. Profilinize baktığınızda en son gönderdiğiniz konuların hangi bölümlerde yer aldığını görebilirsiniz. Uygunsuz seçilen konular silinmiş gibi görülür.

Bu kuralı ihlal eden konu “uygunsuz” seçilir (konu değil de tek bir mesaj ise ilgili mesajın kutucuğu işaretlenerek mesaj seçeneklerinden uygunsuz mesaj olarak seçilir). Üye uyarıldıktan sonra bu kural aynı gün içerisinde ikinci defa ihlal edilirse 15 gün süreyle uzaklaştırma cezası verilir.

19. İmzanızda veya avatarınızda benzer içeriğe sahip (forum veya İngilizce) sitelerin reklamını yapmak yasaktır. Kendinize veya başkasına ait beğendiğiniz sitenizin linkini profilinizdeki ilgili alana giriniz.

Bu kural ihlal edildiğinde konu/mesaj uygunsuz seçilir. İmzadan ya da avatardan link kaldırılır. Üye kural hakkında bilgilendirilir. İkinci kez ihlal edilirse üye yasaklanır.

20. Bir konunun neden silindiğini ya da taşındığını öğrenmek için foruma konu açmak yasaktır. Bizzat Admin ve Co-Adminlere özel mesaj gönderilerek sorulmalıdır.

Bu kural ihlal edildiğinde konu/mesaj uygunsuz seçilir. Üye kural hakkında bilgilendirilir. İkinci kez ihlal edilirse üye yasaklanır.

21. Flood yapmak yasaktır. Flood, aynı kişinin bir defada ifade etmesi gereken bir konuyu üst üste ikiden fazla mesaj göndererek yazmasıdır. Bu tarz mesajlar birleştirilebilir.

Bu kuralı ihlal eden üye sadece uyarılır. Yasak gerektirmemektedir.

22. Crack, serial, warez ve korsan programları paylaşmak kesinlikle yasaktır.

Bu kuralı ihlal eden üye uyarılır; kuraldışı konu/mesaj uygunsuz seçilir. Yasak gerektirmemektedir.

23. Şiddet veya cinsellik içeren sitelerin linklerine veya resimlerine imzanızda, avatarınızda veya mesajlarınızda yer vermek yasaktır.

Bu tarz bir konu/mesaj uygunsuz seçilir. Üye uyarılır. İkinci kez ihlal edildiğinde üye altı ay süreyle yasaklanır.

24. Forum kurallarına aykırı sitelerin tanıtımını yapmak, imzada veya avatarda bunlara yer vermek yasaktır.

İlgili linkler kaldırılarak üye bilgilendirilir. Yasak gerektirmemektedir.

25. İmzanızda html, flash, java script tarzı kodlar kullanmak yasaktır. İmzada 610 (genişlik) x 310 (yükseklik) pixelden büyük resimleri kullanmak yasaktır.

Gereğinden fazla büyük resimleri imza olarak kullanan üyeler özel mesaj ile uyarılarak imzasını güncellemesi için 24 saat süre tanınır. 24 saat içerisinde imzasını değiştirmeyen üyenin imzasında yer alan resim 610 x 310'u geçmeyecek şekilde küçültülerek değiştirilir.

26. Birden fazla isimle siteye üye olmak yasaktır.

Bu kuralı ihlal eden üye Admine bildirilir. Admin iki farklı hesap kullanan üyenin hesaplarını birleştirir. Bu kural ikinci kez ihlal edildiğinde üye yasaklanır.

27. İngilizce içeriğe sahip konulara Türkçe cevap yazmamaya gayret ediniz. Aşırıya kaçılması durumunda üye uyarılır.

Yasak gerektirmez.

28. Türk sanatçısına ve yazarlarına ait telif haklarıyla korunan eserler paylaşılamaz.

Bu kuralı ihlal eden konular telif hakkı ihlali olarak işaretlenir. Bir konuya gönderilmiş tek bir mesaj ise kuraldışı mesajın kutucuğu işaretlenerek mesaj yönetimi seçeneklerinden uygunsuz mesaj seçilir. Üye özel mesajla bilgilendirilir. Yasak gerektirmez.

29. Uluslararası anlaşmalara ve İnsan Haklarına aykırı mesajlar göndermek yasaktır.

Konu/mesaj uygunsuz seçilir. Üye kural hakkında bilgilendirilir. Yasaklanmaz.


30. Nezaket kurallarının dışına çıkan ve küfür içeren konu/mesajlar uygunsuz seçilir.

Küfürlü mesaj gönderen üyeler uyarılmadan süresiz yasaklanır.

31. Her türlü forum sitesinin ve Türkçe sitelerin tanıtımını yapmak yasaktır. Eğitici veya faydalı bulduğumuz İngilizce sitelerin linklerini paylaşabilirsiniz. Örneğin listening bölümünde dinleme becerilerini geliştirecek türde bir sitenin linki verilebilir. Ya da writing forumunda yazma becerileri ve tekniklerini hakkında bilgi veren linkler paylaşılabilir. General English forumunda yabancı İngilizce sitelerin linklerini vererek derleme yapılabilir. Başka bir siteden alıntı yapıldığında (haber gibi) o sitenin adresini kaynak olarak belirtebilirsiniz.

Bu kural ihlal edildiğinde konu uygunsuz seçilir. Üye özel mesajla bilgilendirilir. Üye uyarıldıktan sonra bu kuralı aynı gün içerisinde ikinci kez ihlal ederse 15 gün süreyle uzaklaştırma cezası verilir.

32. Sitede ikametgâh bilgilerini, kimlik bilgilerini (TC kimlik no) yayınlamak yasaktır.

İlgili bilgiler düzenlenerek kaldırılır. Yasak gerektirmez.

33. Tartışmaya neden olmak bir konuyu kapsamının dışına sürüklemek ceza sebebidir. Bu tarz konular Moderatörler tarafından kapatılacaktır.

Konu kapatılır. Üyeler özel mesajla bilgilendirilir. Yasak gerektirmez.

34. Dikkat çekmek amacıyla uygunsuz başlıklar açmak yasaktır.

35. Yardım talebinde bulunulduğunda en az 48 saat beklemeniz gerekmektedir. “Yok mu yardım eden?” şeklinde ısrarla aynı mesajları göndermeyiniz. Aynı konuyu ikinci üçüncü kez açmayınız.

Bu kural ihlal edildiğinde sonradan gönderilen konular arşive taşınır. Üye özel mesajla bilgilendirilir. Aynı gün içerisinde uyarı mesajından sonra üçüncü kez kural ihlal edilirse üye yasaklanır.

36. Bir başka üyenin kullanıcı adı ve şifresiyle giriş yapmak yasaktır.

Üye özel mesajla uyarılır. Kural ikinci kez ihlal edilirse üye yasaklanır.

37. Tüm konu ve mesajlar en başta yazarlarına ait olmakla birlikte her hakkı ingilizceforum.net tarafından saklıdır. Burada yer alan bilgileri ve ilk defa burada yayınlanan dokümanları, ingilizceforum.net sitesini kaynak olarak belirtmeden başka bir sitede yayınlarsanız emeğe saygısızlık etmiş olursunuz. Benzer şekilde telif hakkı içeren dokümanlar sitemizde kaynak gösterilmeden paylaşılamaz.

Sitemizin benzerini kopyalamak ya da çoğaltmak yasaktır. Özgün içeriğimizin herhangi bir sitede kaynak gösterilmeden yayınlaması durumunda yasal haklarımızı kullanacağız.

38. Herhangi bir firmanın reklamını veya tanıtımını yapmak yasaktır. Aynı şekilde bir firmayı karalamak amacıyla uygun olmayan haberler yayınlamak da yasak kapsamındadır...

Bu kuralın ihlali yasak gerektirmez... Konu uygunsuz seçilir...

39. Bir üye ard arda en fazla beş farklı konu açabilir. Ayrıca ard arda gönderilen konuların çeşitliliğine dikkat edilmelidir. Örneğin ard arda üç defa Video Forumunda video konusu açmamak gibi... Bu kural sayesinde konuların çeşitliliğini artırmak hedeflenmektedir...

Eğer bir üye beşten fazla konuyu ard arda açarsa, ilgili konulara herhangi bir işlem uygulanmaz; ancak o üye bu kural hakkında nazikçe (özel mesajla) bilgilendirilir. Yasak gerektirmez...

40. Türk sanatçılara ait mp3 paylaşımında bulunmak kesinlikle yasaktır. Türkiye ile bağlantısı olmayan yabancı sanatçıların Rapidshare üzerinden yayınlanan mp3'leri sorun teşkil etmeyebilir. Ancak yabancı sanatçıların mp3'lerini sitemize eklenti olarak yüklemek yasaktır. Bu tarz eserlerin sitemize eklenti olarak yüklenmesi durumunda dosyaları barındıran taraf sunucumuz olacağı için hak sahibi kişilerle doğrudan muhatap olmamıza ve suçlu durumuna düşmemize neden olacaktır. Fakat A.B.D. yasalarına göre yabancılara ait mp3'ler ve eserler Rapidshare üzerinden paylaşılırsa yabancı hak sahipleri, dosyaları barındıran Rapidshare ile muhatap olmak zorundadırlar. Nitekim telif hakkı ihlali yapan dosyalar şikayet edildiğinde Rapidshare tarafından silinmektedir. Ancak söz konusu durum Türk sanatçıların eserleri için geçerli değildir. Çünkü T.C. yasalarına tabi olan sitemizde Türk vatandaşlarına ya da firmalarına ait eserlerin hangi şekilde olursa olsun (Rapidshare'den, başka bir siteden ya da sitemizde eklenti olarak) izinsiz paylaşılması, dağıtılması ve yayınlanması yasaktır!

Türk yazarlara, yayınevlerine ve ülkemizde temsilcilikleri bulunan ya da uluslar arası telif haklarıyla korunan yerli/yabancı eserleri paylaşmak (sunucumuza dosya olarak yüklemek) kesinlikle yasaktır. Türkiye ile bağlantısı olmayan yabancı sanatçıların ya da kuruluşların Rapidshare üzerinden yayınlanan e-kitapları sorun teşkil etmeyebilir. Nitekim telif hakkı ihlali yapan dosyalar şikayet edildiğinde Rapidshare tarafından silinmektedir.

Not: Kanunlarda belirtildiği üzere bir eser, sahibinin ölümünden itibaren 70 sene sonunda alenileşir ve telif hakları kapsamının dışına çıkar...

Bu kuralı ihlal eden üye uyarılır; kuraldışı konu/mesaj uygunsuz seçilir. Yasak gerektirmemektedir.

41. Yöneticiler tarafından uyarılan bir kullanıcının kurallara seviyesizce itiraz ederek kendisini uyaran yöneticiye hakaret etmesi yasaklanmasına neden olur. Kim ya da ne olduğu hiç önemli değil! İlgili forum kuralı kendisine gösterildiği halde seviyesizce itiraz ediyorsa yasaklanır!

42. Forum genelinde aşk, sevgi, evlilik vs gibi kişisel/özel konuların veya ilişkilerin yansıtılması; kişi veya eşlerin birbirine sevgi gösterilerinde bulunması ve her türlü gösteriş yasaktır.

Bu kural 24.02.2010 tarihinden itibaren gönderilecek konu ve mesajlara uygulanır. Kuralı ihlal eden kişiler bir daha yapmamaları için yöneticiler tarafından bilgilendirilir. Kural ihlalini ısrar yasak gerektirir. Kuralı ihlal eden konu uygunsuz seçilir.

43. Forum genelinde "1000'nci konum", "2000'nci repim" veya "Forumda 3'üncü yılım" vs tarzında konular açmak ve böyle günleri kutlamak yasaktır.

Bu kural 24.02.2010 tarihinden itibaren gönderilecek konu ve mesajlara uygulanır. Kuralı ihlal eden kişiler bir daha yapmamaları için yöneticiler tarafından bilgilendirilir. Konu uygunsuz seçilir. Kural ihlalini ısrar yasak gerektirir.

44.Sitemizin İngilizce ağırlığını korumak amacıyla forumlarımıza bir üyenin ard arda Türkçe konu göndermesi yasaktır. Sayfaların üst kısmında yer alan "En yeni konular" bölümünde her üyeye ait sadece bir adet Türkçe konuya izin verilecek ve o üyeye ait diğer Türkçe konular o esnada sitede bulunan Co-Adminler tarafından silinebilir. İstisna olarak sadece "eğitim amaçlı" Türkçe konulara sınırsız izin verilecektir.

>>44. madde kapsamındaki sınırlamalar 10 Haziran-10 Eylül tarihleri arasında geçerli değildir.

Türkçe konuyu silen Co-Admin, 44'nci madde hakkında üyeye mutlaka bilgi verecektir. Süper Moderatör ve diğer Moderatörler konuları kesinlikle silmeyecektir. Fakat üyelere özel mesaj yoluyla 44'nci madde hakkında bilgi verebilirler.

45. Sitemizi veya yöneticilerimizi forum genelinde herkesin göreceği şekilde kötülemek, olumsuz yönde eleştirmek yasaktır. Eleştirilerinizi Adminlere özel mesajla veya admin@ingilizceforum.net adresine email göndererek iletiniz.

Sitemizi veya yöneticileri eleştiren mesajlar uygunsuz seçilir. Üye uyarılır. İkinci defa tekrar edilmesi durumunda üye kalıcı olarak yasaklanır.

46. Çeviri Yardımlarıyla ilgili kurallar:
- İngilizceForum.Net yapılan çevirilerin doğruluğu konusunda asla %100 garanti vermez.
- İngilizceForum.Net talep edilen çeviri ve yardım konularına %100 cevap verme garantisi sunmaz. Üye konusuna %100 cevap verileceği ve kendisine mutlaka yardım edileceği konusunda hak sahibi değildir. Bu durum yöneticiler ve yardımsever üyelerin insiyatifindedir. Herkes kendi insiyatifinden sorumludur. Bir başkasının insiyatifine müdahale edilemez.
- İsteyen herkes çeviri yardımında veya talebinde bulunabilir. Google çevirisi veya buna benzer çeviri programlarını kullanarak yapılan çeviriler uygunsuz seçilir ve üye uyarılır.
- Üyeler çeviri forumuna üst üste olmamak şartıyla 300 kelimeyi aşmayacak şekilde çevirilecek metin gönderebilirler. Bu kuralın ihlali konunun uygunsuz seçilmesini gerektirmez veya üyeye yardım edilmesine engel teşkil etmez.
- Forum yöneticileri 300 kelime üzerindeki metinlerin tercüme edilmesinde kendi insiyatiflerini kullanarak yardım edebilirler veya üyeyi konu hakkında bilgilendirebilirler. Fakat üye hiçbir zaman bu davranışından dolayı yasaklanmaz veya konusu uygunsuz seçilmez. İsteyen herkes 300 kelime üzeri çevirilere yardım etmekte serbesttir.
- Üyeler çevrilmesini istedikleri çeviri konularını ikinci veya üçüncü kez açtıklarında sonradan gönderdiği konular [eski] seçilir. İlk gönderdiği konu ise kapatılmaz veya [eski] seçilmez.
- Üyeler yardım talebinde bulunduklarında konusu ‘en son gönderilen konular’ listesinden düşmediği sürece üyelerin “yok mu yardım eden?” şeklinde yazması doğru değildir. Ancak bu durumda mesaj uygunsuz seçilir ve üye özel mesajla bilgilendirilir.
- Üyeler yardım talebinde bulunduklarında küfür ve hakaret içeren sözler sarfettiğinde yasaklanır.
- Üyeler üst üste çeviri yardımı isteyebilirler. Fakat ard arda onlarca çeviri yardım konusu göndererek forumda kirliliğe neden olan üyeler özel mesajla uyarılmalıdır. Aynı davranışı sürdüren üye forum genelinde uyarılabilir.
- Üyeler ücretli çeviri talebinde bulunabilirler. Fakat üyeler forumda bir tercümana veya şahsa ücret karşılığında çeviri yaptırdıklarında sitemiz yapılacak çevirinin kalitesi ve kişiler arası anlaşmazlıklardan asla sorumlu değildir.
- Üyeler özel mesajla doğrudan yardım talebinde bulunamazlar. Ancak özel mesaj yoluyla foruma açtıkları konunun linkini vererek belirli kişilerden yardım istemelerinde bir sakınca yoktur. Yardımlaşma özel mesaj yoluyla yapılmamalıdır. Kuralı ihlal eden üyeler uyarılır. Uyarı limitini aşanlar yasaklanır.

47. İletişim Dili: Türkçe ve İngilizce
Sitemizde iletişim dili olarak sadece Türkçe ve İngilizce kullanılacaktır. Diğer dillerde denetim yapacak yeterliliğe sahip yönetici bulunmadığı için sadece bu iki dilde iletişim kurulmasına izin verilecektir. Türkçenin sadece İstanbul lehçesiyle konuşulmasına izin verilecektir.

48. Türkçe veya İngilizce kullanılması şartıyla tüm yeryüzü dillerinin ve şivelerinin öğretimi serbesttir. Kategorisi bulunmayan dillerin öğretimi Yabancı Diller kategorisinde yapılabilir.

49. Rep (İtibar) puanlarını emekleri ödüllendirmek yerine; sevgi,gösteriş ve sadece puan arttırma amacıyla kullanmak doğru değildir. Bu tarz repler Admin tarafından haber vermeksizin silinebilir. Ayrıca bir üyeye negatif rep vermek yasaktır. Negatif rep veren üyeler uyarılır, aynı gün içinde iki kez uyarılan üyeler 3 gün süreyle forumdan uzaklaştırılır.

Bu kural 16.07.2012 tarihinden itibaren gönderilecek itibar puanları için uygulanır. Kuralı ihlal eden kişiler bir daha yapmamaları için yöneticiler tarafından bilgilendirilir. İlgili rep gerek görülürse sadece Admin tarafından silinebilir. Kural ihlalini ısrar yasak gerektirir.

50. Sitemizdeki konulara sadece teşekkürden ibaret yorumlar göndermemek gerekir. Eğer sadece teşekkürden ibaret yorumlar gönderilecekse, bunun yerine "Teşekkür (Like) Butonu" kullanılmalıdır. İlgili butonun nasıl kullanılacağını bilmeyen üyelerimiz yöneticilerden yardım talep edebilirler.

Kural ihlali şu an için bir yasak gerektirmemektedir.

51. Sitemizin asıl amacından sapmasını önlemek amacıyla, "En son konular" bölümünde her üyeye en fazla 1 video klip ve 2 resim paylaşma hakkı verilir. Belirtilen sayıdan daha fazla video klip veya resim gönderen üyelerin sonradan gönderdikleri konular silinir.

23.07.2012 tarihinden sonraki konular için uygulanır. Silme işlemi sadece Adminler ve Co-Adminler tarafından yapılır. Konu silindikten sonra mutlaka ilgili üye kural hakkında bilgilendirilmelidir. Kural ihlali yasak gerektirmez.

---
Forum kurulduğundan beri bu maddelere yenileri eklenebilir. Bu nedenle forum kurallarını sık sık kontrol ediniz. Daha önce üye olan tüm kayıtlı kullanıcılar buraya sonradan ilave edilen ya da edilecek kuralları kabul etmek zorundadırlar.

Üyelik iptalleri 20 Nisan 2010 tarihi itibariyle kaldırılmıştır. Üyelik iptali artık kabul edilmemektedir. Üyelerimizin bunu baştan dikkate alarak katılımda bulunmaları rica olunur...
Bul
 

To report any kind of abuse, harassment, inappropriate content, copyright infringement or privacy complaints, please send an email to ingilizceforum@gmail.com

Forum kurallarına ve yasalara aykırı paylaşımlar yapmak, telif haklarını ihlal eden içerikleri yaymak yasaktır. Kural ihlali içeren konular sitemizden kaldırılır. Gözden kaçan konular için bizi bilgilendiriniz: ingilizceforum@gmail.com

Siteyle ilgili bir sorun yaşarsanız veya uygunsuz bir içerikle karşılaşırsanız lütfen bize email ile bildiriniz. Üyeler yazdıkları içerikten sorumludur. Forum içeriğine katkıda bulunan herkes forum kurallarını kabul etmiş sayılır.