Konuyu Değerlendir
  • 1 Oy - 5 Ortalama
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Proje ve Performans Ödev Konuları
05-09-2007, 04:57 PM
Mesaj: #19
RE: Proje ve Performans Ödev Konuları
PERFORMANS ÖDEVİ

İçerik Düzeyi Sınıf Düzeyi Ünitenin Adı Beklenen Performans Süre Puanlama Yöntemi

Sosyal Bilgiler
İlköğretim 6. Sınıfı
Ülkemizin Kaynakları Araştırma, Grafik Oluşturma ve Yorumlama Becerisi
2 Hafta Dereceli Puanlama Anahtarı

Sevgili öğrenciler;
Sizden aşağıda ünite ile ilgili olarak verilen konuları dikkatlice okumanızı, bunlardan yapmak istediğiniz bir tanesini seçmenizi ve seçtiğiniz konu ile ilgili araştırma yaparak çalışmanızı, bir rapor halinde ve sınıf ortamı içinde poster biçiminde sunmanızı bekliyorum.

a) Türkiye’nin herhangi bir bölgesini ele alarak; bu bölgenin tarım ürünlerinin, tarım üretimindeki dağılımını gösteren bir grafik çizme. Ayrıca oluşturulan grafiğe göre; bölgedeki bu ürünlerin dağılımını etkileyen etmenleri açıklama. (Oluşturulan posteri grafiğin yanı sıra, fotoğraf, karikatür, çizim vb. görsel araçlarla zenginleştirmeli ve dağılımı etkileyen etmenlerle ilgili olarak özet bilgiler ile desteklemelisiniz.)
b) Türkiye’de yetiştirilen beş değişik tarım ürünü belirleyip, bu ürünlerin bölgelerimizdeki dağılımını gösteren bir grafik çizme. Ayrıca oluşturulan grafiğe göre; bu ürünlerin bölgelerdeki dağılımını etkileyen etmenleri açıklama. (Oluşturulan posteri grafiğin yanı sıra, fotoğraf, karikatür, çizim vb. görsel araçlarla zenginleştirmeli ve dağılımı etkileyen etmenlerle ilgili olarak özet bilgiler ile desteklemelisiniz.)
c) Türkiye’nin herhangi bir bölgesini ele alarak; bu bölgede bulunan ve çıkarılan madenlerin dağılımını gösteren bir grafik çizme. Bölgede buluna ve çıkarılan bu madenlerin ülke ekonomisindeki yerini açıklama. (Oluşturulan posteri grafiğin yanı sıra, fotoğraf, karikatür, çizim vb. görsel araçlarla zenginleştirmeli ve konuyla ilgili olarak özet bilgiler ile desteklemelisiniz.)

NOT: Yukarıda belirtilen konuların dışında ünite ile ilgili istediğiniz bir konuyu benimle paylaşarak belirleyebilirsiniz.

Bu çalışmayı başarıyla tamamlayabilmeniz için aşağıdaki adımları izlemelisiniz.
1. Çalışmanız için yukarıda verilen konuları dikkatlice okumalı ve düşünmelisiniz.
2. Yapabileceğinizi düşündüğünüz bir konuyu seçmelisiniz.
3. Seçtiğiniz konu ile ilgili araştırma yapmalısınız.
4. Çalışmanız için aile bireyleri, kitaplar, gazete haberleri, internet vb. kaynaklardan yararlanabilirsiniz.
5. Araştırmalarınıza dayanarak konu ile ilgili sunacağınız raporda hangi bilgilere yer vereceğinize karar vermelisiniz (planlamalısınız).
6. Çalışmalarınız doğrultusunda teslim edeceğiniz raporu hazırlamalısınız.
7. Çalışmalarınız doğrultusunda sınıfta sergileyeceğiniz materyalleri (poster ve bu posterde yer almasını düşündüğünüz görsel materyaller) hazırlamalısınız.
8. Çalışmanızı rapor olarak .... / .... / 2005 tarihinde teslim etmeli ve sınıfta görsel materyallerinizi sunmalısınız.

Paylaşımcı ve yardımsever üyelere edelim. (Site yönetimi)

[Resim: puccadf6.jpg]Güç ; bileğinizde ya da beyninizde değildir; güç , Yaratıcınıza yönelen çaresizliğinizde , kalbinizin temizliğinde ve isteklerinizin içten olmasında gizlidir.
Bul
Alıntı  
05-09-2007, 04:57 PM
Mesaj: #20
RE: Proje ve Performans Ödev Konuları
PROJE

İçerik Düzeyi İkinci Yabancı Dil Almanca, İngilizce ve Fransızca
Sınıf Düzeyi 11. Sınıf
Ünite Adı
Beklenen Performans Araştırma, Yaratıcılık
Süre 3 Ay
Puanlama Yöntemi Dereceli Puanlama Anahtarı

Proje Konusu

Sizden, öğrendiğiniz yabancı dilde bir dergi hazırlamanız belenmektedir. Hazırlanacak dergide;

- Çeşitli konuları (spor, eğlence, haber, fıkralar, bilmeceler, bilimsel yazılar vb.) içeren bölümlere yer vermelisiniz,
- Ele alacağınız konularla ilgili resimler bularak derginin görselliğini artırmalısınız,
- Ele alacağınız konularla ilgili makale, açıklayıcı yazılar vb yer vermelisiniz,

Projeyi Hazırlarken Dikkat Etmeniz Gerekenler

11) Bu dergiyi hazırlamak için sınıfınızdan grup halinde çalışabileceğiniz arkadaşlar belirlemelisiniz.
12) Dergiyi zamanında tamamlayacak şekilde bir plan oluşturmalısınız.
13) Grup üyeler kendi aralarında derginin hazırlanma sürecinde üstleneceği sorumlulukları belirlemelidir.
14) Dergide yer vereceğiniz konular için kitaplar, dergiler, internet vb. kaynaklardan yararlanabilirsiniz.
15) Hazırlayacağınız dergi yirmi sayfadan az olmamalıdır.
16) Derginin içeriğinde açık ve anlaşılır bir anlatım kullanmaya özen göstermelisiniz.
17) Hazırladığınız dergiyi grup üyeleriyle birlikte sınıfta 15 dakikalık bir sürede sunmalısınız.
18) Yapılacak sunuda her grup üyesi derginin en az bir bölümünü sunmalıdır.
19) Dergi ve sunu hazırlıklarınızı en geç …./…./20… tarihine kadar bitirmelisiniz.

Paylaşımcı ve yardımsever üyelere edelim. (Site yönetimi)

[Resim: puccadf6.jpg]Güç ; bileğinizde ya da beyninizde değildir; güç , Yaratıcınıza yönelen çaresizliğinizde , kalbinizin temizliğinde ve isteklerinizin içten olmasında gizlidir.
Bul
Alıntı  
05-09-2007, 04:58 PM
Mesaj: #21
RE: Proje ve Performans Ödev Konuları
PROJE ÇALIŞMASI

Seçilebilecek konular
1. Fast food tarzı beslenme alışkanlığının hayatımıza yansımaları
2. Geleneksel çocuk oyun ve oyuncaklarının kentsel yaşamda oynanabilmesi için alınabilecek önlemler

Not: Bu konular dışında ilgi duyduğunuz bir konuyu da belirleyebilirsiniz.
Süre: İki ay

Çalışma içeriğinde yer alması gereken konu başlıkları

1. Projenin adı (1–15 sözcük arası olmalıdır.)
2. Projenin konusu (Konu açık ve net bir biçimde ifade edilmiş olmalıdır.)
3. Proje çalışması içinde belirlenen durumun ya da sorunun ayrıntılı biçimde tanımlanması (Bu kısımda projenin amacı belirtilmekle birlikte; durum ya da sorun net biçimde açıklanmalı ve açıklama 2,3 sayfayı geçmemelidir.)
4. Geliştirme sürecinin açıklanması (Bu aşamada toplanan bilgilerden yola çıkarak bir ürün ortaya koymaya yönelik ya da öneriler geliştirmeye dönük yapılanlar 2–3 sayfayı geçmeyecek şekilde anlatılmalıdır)
5. Sonuç ve öneriler
6. Kaynakça

Proje hazırlanırken izlenecek basamaklar

1. basamak: Bu aşamada, seçmeyi düşündüğünüz konuyu araştırıp araştıramayacağınıza, konuyla ilgili kaynaklara ne düzeyde ulaşacağınıza ilişkin inceleme yaparak konu seçimine hazırlık yapınız. Öğretmeniniz ile araştırmayı düşündüğünüz konuyu paylaşarak konu belirlemede ondan yardım alınız.
2. basamak: Bir önceki basamakta yaptığınız incelemeler sonucunda belirlediğiniz “konunun önemini, neden bu konuyu seçtiğinizi, hazırlayacağınız proje sonucunda neye ulaşmak istediğinizi” belirleyiniz.
3. basamak: Seçtiğiniz konu ile ilgili yeterli bilgiye ulaşmak amacıyla gerekli kaynaklara ulaşınız. Bu kaynaklar; kütüphane, internet, TV, radyo ve konuyla ilgili kaynak kişiler olabilir.
4. basamak: Bir önceki basamakta ulaştığınız tüm kaynaklardan elde ettiğiniz bilgilerden faydalanarak oluşturduğunuz bilgileri metne dönüştürünüz (Oluşturacağınız metin 2,3 sayfayı geçmeyecek biçimde olmalıdır.).
5. basamak: Ulaştığınız kaynaklardan elde ettiğiniz bilgileri değerlendirerek çözüm önerileri üretiniz. Bu çözüm önerilerini belirleme nedenlerinizi ortaya koyunuz.
6. basamak: Çalışmalarınızı rapor hâline dönüştürünüz.
7. basamak: Raporu resim, gazete haberi, tablo, grafik, istatistik ve çizimlerinizle destekleyerek poster hâline dönüştürünüz.
8. basamak: Çalışmalarınızın sunumunu yapınız.

Paylaşımcı ve yardımsever üyelere edelim. (Site yönetimi)

[Resim: puccadf6.jpg]Güç ; bileğinizde ya da beyninizde değildir; güç , Yaratıcınıza yönelen çaresizliğinizde , kalbinizin temizliğinde ve isteklerinizin içten olmasında gizlidir.
Bul
Alıntı  
10-09-2007, 01:20 AM
Mesaj: #22
RE: Proje ve Performans Ödev Konuları
Çalışkan öğretmenime, teşekkür bile az gelir,eline koluna sağlık.Yeni öğretim yılında sana sağlık,huzur ve iyi çalışmalar dilerim.

Paylaşımcı ve yardımsever üyelere edelim. (Site yönetimi)

i love my country
Bul
Alıntı  
11-09-2007, 03:27 PM
Mesaj: #23
RE: Proje ve Performans Ödev Konuları
Çok teşekkür ederim. Bilgi paylaşıldıkça çoğalır, güzelleşir... Ben de size hayırlı bir eğitim öğretim yılı diliyorum, her şey gönlünüzce olsun. Wink

Paylaşımcı ve yardımsever üyelere edelim. (Site yönetimi)

[Resim: puccadf6.jpg]Güç ; bileğinizde ya da beyninizde değildir; güç , Yaratıcınıza yönelen çaresizliğinizde , kalbinizin temizliğinde ve isteklerinizin içten olmasında gizlidir.
Bul
Alıntı  
20-09-2007, 09:16 PM
Mesaj: #24
RE: Proje ve Performans Ödev Konuları
hocam esenlikler dilerim. 4 ve 5. sınıflar için dönem ödevi(varsa konusu lütfen)
yok mu?
Bul
Alıntı  


Facebook sayfamızı beğendiniz mi? https://www.facebook.com/ingilizceforum
Önerilen Facebook Grupları:
To report any kind of abuse, harassment, inappropriate content, copyright infringement or privacy complaints, please send an email to ingilizceforum@gmail.com

Forum kurallarına ve yasalara aykırı paylaşımlar yapmak, telif haklarını ihlal eden içerikleri yaymak yasaktır. Kural ihlali içeren konular sitemizden kaldırılır. Gözden kaçan konular için bizi bilgilendiriniz: ingilizceforum@gmail.com

Siteyle ilgili bir sorun yaşarsanız veya uygunsuz bir içerikle karşılaşırsanız lütfen bize email ile bildiriniz. Üyeler yazdıkları içerikten sorumludur. Forum içeriğine katkıda bulunan herkes forum kurallarını kabul etmiş sayılır.